Države članice potrdile predlog Direktive

Države članice EU so na Odboru stalnih predstavnikov (COREPER) podprle besedilo Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, kot je bilo spogajano v trialogu.

Proti so bile Nizozemska, Luksemburg, Poljska, Italija in Finska, glasovanja sta se vzdržali Slovenija in Belgija. Države, ki so bile proti, so v skupni izjavi utemeljile, da direktiva pomeni korak nazaj za enotni digitalni trg in da ne vzpostavlja ravnovesja med zaščito imetnikov pravic in interesi državljanov.

Sedaj mora o predlogu glasovati še Odbor JURI za pravne zadeve, kar naj bi se predvidoma zgodilo 26. 2. 2019. Če bo predlog tudi tam potrjen, sledi glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Na ravni Sveta se morajo o predlogu izreči še ministri držav članic. Ker lahko Svet sprejme predlog v kateri koli sestavi, se lahko zgodi, da bodo o usodi direktive v končni fazi odločali ministri za kmetijstvo.