Evropa je pripravljena na digitalno dobo

Evropska Komisija je danes predlagala nova pravila in navodila za pomoč pri razvoju zaupanja vredne umetne inteligence (UI) v Evropi. Njihov namen je poenotiti razumevanje UI in pristop k njenemu urejanju v vseh državah članicah EU.

Nov predlog Komisije je sestavljen iz prvega pravnega okvirja za UI – Uredbe o harmoniziranih pravilih za UI, novega Koordiniranega načrta držav članic o UI in novih strojnih pravil.

Nova pravila bodo veljala neposredno in enotno v vseh državah članicah EU, pri čemer pristop urejanja UI, ki ga je ubrala Komisija, temelji na različnih stopnjah tveganja, ki ga predstavljajo UI sistemi. Slednji bodo tako razvrščeni v štiri kategorije tveganja, za katere bodo veljali ustrezno strogi ukrepi: 1) UI sistemi, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje, bodo prepovedani; 2) za uporabo UI sistemov, ki predstavljajo visoko tveganje, bodo določene stroge obveznosti za ponujanje na trgu; 3) za UI sisteme, ki predstavljajo omejeno tveganje, bodo veljale določene zaveze k transparentnosti; in 4) UI sistemi, ki predstavljajo minimalno tveganje, se bodo lahko prosto uporabljali.

Zdaj so na potezi Evropski Parlament in države članice EU, ki morajo predlagano uredbo sprejeti, da lahko slednja postane neposredno uporabljiva preko celotne EU. Komisija bo prav tako še naprej aktivno sodelovala z državami članicami EU, da zagotovi ustrezno implementacijo rešitev, ki so predvidene v novem Koordinacijskem načrtu o UI.

Za več podatkov o novih predlaganih pravilih glejte tudi tukaj in tukaj.