Francosko-nemška kompromisna rešitev

13. člen Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu ponovno na pogajalski mizi – tokrat v še slabši preobleki

Večina držav članic EU na žalost še vedno podpira uvedbo filtrov na platformah, kamor uporabniki nalagajo svoje vsebine, razlikujejo se samo v pogledu na obseg, v katerem naj bi bili ti filtri obvezni. Francija trdi, da bi se filtri morali uporabiti za vse platforme, ne glede na njihovo velikost. Nemčija pa na drugi strani zagovarja stališče, da je potrebno izključiti platforme z manj kot 20 milijoni evrov letnega prometa. Nedavno je prišlo do francosko-nemške kompromisne rešitve, s katero bi se uvedli filtri za vse, razen za platforme, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje 3 pogoje:

– delujejo oz. so na voljo javnosti manj kot 3 leta,
– njihov letni promet ne presega 10 milijonov evrov in
– imajo manj kot 5 milijonov obiskovalcev na mesec.

Poleg teh ozko določenih pogojev bodo platforme, ki želijo biti izvzete, morale še dokazati, da so si po najboljših močeh prizadevale pridobiti licene od imetnikov pravic. Tako široko zastavljena obveznost filtriranja avtorskopravnih vsebin je za avtorsko pravo kot sistem spodbujanja ustvarjalnosti in širjenje znanja popolnoma nesprejemljiv.