GPAI Summit 2022

Letošnji GPAI Summit poteka 21. in 22. novembra 2022 na Japonskem. Do predavanj lahko strokovnjaki in predstavniki držav članic dostopajo preko povezav na spletni strani https://gpai.tokyo-2022.go.jp/schedule.html.

 

Dr. Maja Bogataj Jančič je sopredsednica delovne skupine za Data Governance (DGWG, Delovna skupina za upravljanje podatkov). DGWG v ponedeljek, 21. 11. 2022, organizira tri predstavitve: Unlocking Data’s Potential: Improving Pandemic Resilience via PET (Privacy-enhancing technologies), Can AI be rights-preserving, ethical and still unjust? (Data Justice Project) in Data Governance Working Group Public Session, ki je glavna predstavitev dela delovne skupine.

Na spletni strani GPAI so na voljo vsi rezultati dela DGWG, ki je v letu 2022 delovala na treh projektih in sicer: prvi projekt obravnava tehnologije za izboljšanje zasebnosti, drugi projekt se osredotoča na podatkovno pravičnost in tretji na podatkovne institucije. Pregled napredka na teh področjih, kot tudi novi projekti v letu 2023 (vloga države kot ponudnika podatkov in pravice na soustvarjenih podatkih), so obširno predstavljeni v poročilu delovne skupine.