Sprejeta Direktiva o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del

Osirotela dela so avtorska dela, ki so sicer še pod avtorskopravno zaščito, vendar pa njihovih avtorjev ni mogoče najti oziroma identificirati.

Direktiva zahteva od držav članic, da knjižnicam, izobraževalnim ustanovam, muzejem, arhivom, filmskim in fonogramskim arhivom ter javnim RTV organizacijam dovolijo, da taka dela dajejo na voljo javnosti ter jih reproducirajo z namenom digitalizacije, dajanja na voljo, indeksiranja, katalogiziranja, ohranjanja ali restavriranja.

Pred tem pa morajo omenjene organizacije izvesti t. i. skrbno iskanje (dilligent search), ki ima namen ugotoviti ali morda avtorja potencialno osirotelega dela le ni mogoče najti. Direktiva vzpostavlja tudi institut vzajemnega pripoznavanja statusa osirotelega dela med državami članicami. Te morajo direktivo prenesti v svoj pravni red do 29. oktobra 2014.