Implementacija Direktive na Nizozemskem

Nizozemska vlada je pred kratkim objavila predlog spremembe avtorsko-pravne zakonodaje (v nizozemščini), s katerim bo implementirala Direktivo o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trg. Javnost lahko do 2. septembra 2019 poda komentarje na predlog. Organiziranje javne razprave sredi poletja kaže na to, da želi nizozemski zakonodajalec direktivo čimprej prenesti v svoj notranji pravni red, brez realne možnosti, da se javnost v debato resno vključi.

Kaj predvideva nizozemska implementacijska zakonodaja:

– uveljavitev sistema razširjenih kolektivnih licenc,
– ureditev javne domene bi ostala nespremenjena, ker naj bi bila že skladna z Direktivo,
– v okviru nove pravice založnikov medijskih publikacij (15. člen Direktive) so bodo lahko prosto uporabljali zgolj zelo kratki izseki oziroma le nekaj besed,
– glede obligacije filtriranja avtorskih vsebin (17. člen Direktive), kar nizozemski predlog v obrazložitvi posebej predvideva za platforme kot so YouTube in Facebook, Wikipedija, GitHub in WhatsApp pa so izrecno izključene, je pojasnjeno, da bo izjema citiranja in parodije ostala neokrnjena (kako bo tehnologija spoštovala ti dve izjemi pa je seveda drugo vprašanje).

Nizozemski zakonodajalec želi Direktivo prenesti hitro, brez poglobljene javne razprave in bolj ali manj s kopiranjem besedila Direktive. Nizozemska implementacija je brez ambicij izboljšati določbe, kjer Direktiva to omogoča, kar žal rezultira tudi v predlogu zelo ozkih izjem.

© EFF (Electronic Frontier Foundation)

© EFF (Electronic Frontier Foundation)