IPI na konferenci “Multi-disciplinarni vidiki algoritmov” Univerze Kyushu

Med 21. in 23. novembrom je na Univerzi Kyushu na Japonskem potekala konferenca “Multi-disciplinarni vidiki algoritmov”. Tjaša Zapušek, raziskovalna asistentka na IPI-ju, je predstavila nedavne ugotovitve svojega doktorskega raziskovanja na Univerzi v Zürichu.

Tjaša Zapušek je govorila o razlikah med tremi različnimi „procesi odločanja“, ki se pojavljajo kot posledica treh različnih vrst sistemov, in sicer treh različnih vrst algoritmov (determinističen algoritem, nadzorovan učni algoritem in nenadzorovan učni algoritem). S to sistematizacijo, ki je temeljila na različnih stopnjah predvidljivosti, je predstavila civilno-pravne pomisleke glede relevantnosti trenutne civilno-pravne ureditve v Evropi. Kompleksnost naprednejših vrst algoritmov rezultira v zmožnosti samostojnega učenja in nepredvidljivega odločanja, ki je posledica netransparetnih oz. nesledljivih korelacij med podatki, ki so učnemu algoritmu na voljo.

Nekatere  vrste algoritmov se pogosto obravnavajo kot “črne škatle”, kar pomeni, da je s tehničnega vidika še vedno veliko nejasnosti v zvezi z njihovim delovanjem.

Glavni cilj tega dogodka je bil preprečiti, da bi netransparentnost kompleksnejših vrst algoritmov vodila bodisi do preohlapne oz. preveč stroge zakonodajne ureditve. S tem namenom so organizatorji združili strokovnjake s področja prava, tehnologije, ekonomije, etike in sociologije in spodbudili interdisciplinaren dialog.