IPI na zasedanju WIPO odbora za avtorske pravice

V Ženevi med 13. in 17. marcem 2023 poteka 43. zasedanje Stalnega odbora WIPO za avtorsko in sorodne pravice (WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, SCCR43). Inštitut za intelektualno lastnino ima od leta 2022 status stalnega opazovalca pri WIPO in je tudi član Access to Knowledge Coalition (A2K koalicija). SCCR obravnava pereča vprašanja na področju avtorskega prava z namenom uskladitve in priprave dejavnosti WIPO pri razvoju mednarodnega sistema varstva avtorske in sorodnih pravic.

Glavne teme 43. zasedanja SCCR so:

varstvo radiodifuznih organizacij, vključno s predlogom Broadcasting treaty, ki smo ga obravnavali že prejšnje leto na SCCR42 (izjava Communie: https://communia-association.org/2022/05/10/sccr-42-communia-statement-on-the-protection-of-broadcasting-organizations/),

– omejitve in izjeme za knjižnice in arhive, 

– omejitve in izjeme za izobraževalne in raziskovalne institucije in dostop osebam z invalidnostjo, 

– predlog analize avtorske pravice v digitalnem okolju, 

– predlog študije o pravici do javnega posojanja (the Public Lending Right

in še nekatere druge.

Včeraj in danes dopoldan se je obravnavala tema varstva radiodifuznih organizacij, vključno s predlogom Broadcasting treaty . Koalicija A2K, katere član je tudi IPI, nasprotuje predlagani Broadcasting treaty, ki ne podaja zadovoljivih rešitev glede vprašanj javnega interesa in dostopa do skupnostnega znanja. 

Trenutna različica osnutka pogodbe državam omogoča varstvo radiodifuznim organizacijam z izključnimi pravicami brez zadovoljivega ravnovesja ali upoštevanja družbenih potreb, povezanih z dostopom do znanja in informacij. Radiodifuzno oddajanje ima zaradi oddajanja kulturnih, informativnih in izobraževalnih vsebin pomembno vlogo v družbi. Nujno potrebno je sprejeti ureditev, ki upošteva legitimni javni interes na tem področju in ne ovira dela izobraževalnih, raziskovalnih in institucij za varstvo kulturne dediščine (izjava Communie: https://communia-association.org/2023/03/13/sccr-43-communia-statement-on-the-protection-of-broadcasting-organisations/).

Koalicija A2K poudarja, da mora vsaka mednarodna pogodba vključevati obvezne izjeme, ki so dopustne v skladu z Rimsko konvencijo. To pomeni razširitev vseh avtorskopravnih izjem na potencialne nove in obstoječe pravice radiodifuznega oddajanja. Gre za izjeme za hrambo, spletno uporabo, uporabo za knjižnice, arhive, muzeje, izobraževalne in raziskovalne institucije in omogočanje dostopa osebam z invalidnostjo.

 

IPI je podal sledečo izjavo: (originalno v angleščini):

“Moje ime je Maja Bogataj Jančič, nastopam v imenu Inštituta za intelektualno lastnino, opazovalca pri WIPO in člana koalicije A2K.

Živimo v času, ko se človeštvo sooča z velikimi izzivi: npr. globalnimi zdravstvenimi in podnebnimi izzivi.

Čezmejno sodelovanje posameznikov, med drugim na področju izobraževanja in raziskovanja, je ključno za reševanje teh izzivov v prihodnosti.

Vzpostavitev morebitnih novih pravic intelektualne lastnine, ki varujejo zasebne interese, je treba pripraviti zelo skrbno in ob upoštevanju različnih drugih pravic, zlasti temeljnih človekovih pravic.

Za skupni napredek družbe je ključnega pomena, da mednarodni zakonodajalci vzpostavijo uravnotežene zakonodajne okvire.

Ureditev avtorskih pravic ne bi smela predstavljati novih ovir in nepotrebnih zidov na poti k reševanju globalnih izzivov.

Preprosteje in bolj neposredno to pomeni:

 – nove pravice se lahko uvedejo le v primerih in le v obsegu, ki sta nujno potrebna za doseganje trajnostnega razvoja, ki ne upošteva le gospodarske učinkovitosti, temveč tudi socialno pravičnost, ob upoštevanju različnih prizadetih interesov; in

 – če je skupna in dogovorjena odločitev, da so take nove pravice potrebne za doseganje trajnostnega razvoja, so take nove pravice uravnotežene z usklajenimi in obveznimi izjemami in omejitvami avtorskih pravic, da se doseže skupno dobro in skupni napredek. 

Najnovejši osnutek pogodbe o radiodifuziji je treba dodatno preučiti in spremeniti na obeh področjih.”

 

Izjave so podali tudi številni drugi udeleženci in so dostopne tu.