IPI ustanovni član Communia-e

V Bruslju je ta teden začelo delovati novo združenje z imenom Communia, ki si je za glavni cilj postavilo spodbujanje digitalne javne domene.

Ustanovitev Communie, katere ustanovni član je tudi Inštitut za intelektualno lastnino, je odgovor na vedno močnejša prizadevanja za krepitev avtorske zakonodaje. Formalno bo Communia, ki se bo ukvarjala zlasti s svetovanjem in raziskovanjem, začela delovati 16 junija, ko bodo ustanovne članice predstavile 14 načel za zaščito in spodbujanje javne domene. Med omenjenimi predlogi so tako opozorila proti neskončnemu podaljševanju trajanja avtorskih pravic (podaljšanje na 90 let), zahteva za sankcioniranje poskusov zlorabe del, ki so že v javni domeni in spodbujanje razvoja sistema registracije avtorskih del za pridobitev avtorskih pravic.

Združenje si bo med drugim prizadevalo tudi za lajšanje dostopa do avtorsko zaščitenih del za namene poučevanja in raziskovanja, harmonizacijo izjem in omejitev avtorskih pravic, vzpostavitev panevropskega sistema za rešitev problema osirotelih del in krepitev položaja javno financiranih, kulturnih organizacij, z namenom zagotovitve širšega dostopa do informacij.

Ustanovitev Communie je rezultat projekta, financiranega s strani EU, ki teče že od leta 2007. Projekt združuje 50 partnerjev iz raziskovalnih, knjižničnih in svetovalnih dejavnosti. Večina sodelujočih pri nastanku projekta, sicer v večini tudi partnerjev projekta Creative Commons, je mnenja, da je bil nastanek takšne organizacije, tudi po koncu finančnih spodbud s strani EU, v današnjih razmerah nepogrešljiv.