Izjeme in omejitve avtorskih pravic na WIPO agendi

Tretji dan 43. zasedanja Stalnega odbora WIPO za avtorsko in sorodne pravice (WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, SCCR43) je namenjen temi avtorskopravnih izjem in omejitev, še posebej v povezavi s pravico do raziskovanja.

Že na lanskem zasedanju Stalnega odbora je Afriška Skupina predložila osnutek predloga delovnega programa za področje izjem in omejitev (Proposal by the African Group for a Draft Work Program on Exceptions and Limitations), z namenom oblikovanja pravičnejšega in bolj uravnoteženega sistema avtorskih pravic, ki podpira ustvarjalnost in spodbuja javni interes, vključno s spodbujanjem digitalnega dostopa do izobraževanja in raziskovanja ter do kulturne dediščine.

Po mnenju Access to Knowledge Coalition (v nadaljevanju A2K koalicija), katere član je tudi IPI, program Afriške Skupine vzpostavlja trden okvir za nadgradnjo dela v povezavi z avtorskopravnimi izjemami in omejitvami, ki ga je v preteklosti opravil Stalni odbor in tudi za nadaljnjo razpravo glede izjem in omejitev za knjižnice, arhive, izobraževalne in raziskovalne institucije in za omogočanje dostopa osebam z invalidnostjo. Po mnenju A2K koalicije, bi bilo lahko koristno, da Stalni odbor določi časovne okvire za opravljanje nalog določenih v programu, ki bi bili podobni tistim, ki so usmerjali izvajanje akcijskih načrtov glede izjem in omejitev v letu 2019 (Action Plans on Limitations and Exceptions Through SCCR/39 (2nd Meeting in 2019)).

 

Dr. Maja Bogataj Jančič je na današnjem zasedanju v imenu IPIja podala sledečo izjavo (originalno v angleščini):

“Nastopam v imenu Inštituta za intelektualno lastnino, opazovalca pri WIPO in člana koalicije A2K.

Fokus moje intervencije je raziskovanje – gonilna sila družbenega napredka.

Možnost neodvisnega raziskovanja je temeljna človekova pravica.

Je tudi temelj suverenosti držav, zlasti danes, ko imajo veliki podatki in podatkovna analitika tako pomembno vlogo pri raziskavah in inovacijah.

Človeštvo se sooča z ogromnimi izzivi: npr. podnebne spremembe, globalni zdravstveni izzivi.

Čezmejno sodelovanje posameznikov, predvsem pa sodelovanje raziskovalcev in znanstvenikov, je ključno za reševanje teh velikanskih izzivov.

Vzpostavitev pravnega režima, ki bo ustrezno spodbujal ne le ustvarjalce in vlagatelje pri ustvarjanju, temveč tudi raziskovalce in znanstvenike, je zato ključna.

Raziskovalci in znanstveniki so med drugimi odgovorni, da so nove tehnologije in nove raziskovalne metode na voljo za skupni napredek družbe.

Za mednarodne zakonodajalce, to ste vi, spoštovani delegati, je ključno, da vzpostavite ustrezne zakonodajne okvire, da avtorskopravni režim ne bo predstavljal ovir in nepotrebnih pregrad pri reševanju največjih globalnih izzivov.

Usklajene izjeme in omejitve za raziskovanje so ključne.

Izjeme in omejitve niso orodje za odstranjevanje nečesa, ampak nadaljna pot za oblikovanje uravnoteženega sistema, ki bo deloval v skupno dobro.

Afriški predlog kaže pravo pot naprej.”

 

O izzivih pri mednarodnem raziskovanju se je COMMUNIA s partnerji, med njimi tudi IPI, pogovarjala z raziskovalci in izsledke objavila v publikaciji “Nobody puts research in a cage”.