Javna razprava o digitalnem dostopu do evropske kulturne dediščine

Ohranjanje kulturne dediščine je ključnega pomena ne samo za ohranitev ampak tudi za nadaljnji razvoj družbe tako na narodnem kakor tudi na globalnem nivoju. Kljub temu, da predmeti kulturne dediščine opominjajo na preteklost in na čase, ko današnja tehnologija še ni obstajala, je tehnološki razvoj mogoče uporabiti za ohranjanje, restavracijo in raziskovanje kulturne dediščine, predvsem preko digitalizacije. Z namenom izboljšanja instrumentov za digitalizacijo kulturne dediščine širom Evrope je Evropska komisija odprla Javno razpravo o digitalnem dostopu do evropske kulturne dediščine.

Evropska komisija zainteresirano javnost, predvsem državljane, javne uprave, ustanove za varstvo kulturne dediščine, mednarodne organizacije, raziskovalne ustanove in akademike poziva, naj prispevajo svoja mnenja o Priporočilu komisije z dne 27. oktobra 2011 o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter njegovi digitalni hrambi. Cilj javne razprave je pridobiti predloge o ustreznem enotnem instrumentu, ki bi celovito urejal in pripomogel k prehodu kulturne dediščine v digitalni svet.

Javna razprava je odprta do 14. 9. 2020, zainteresirane osebe so vabljene, da svoje mnenje predložijo tukaj.