Kako je Slovenija pripravljena na predsedovanje Svetu EU?

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 drugič predsedovala Svetu EU, kar za Slovenijo pomeni predvsem obveznosti vodenja dela Sveta EU, usmerjanje zakonodajnega dela EU in oblikovanje skupnih stališč Sveta EU za pogovore z Evropskim parlamentom kot sozakonodajalcem in Evropsko komisijo. V ta namen je junija 2020, skupaj z Nemčijo in Portugalsko, sprejela program predsedovanja Svetu EU. Slovenija se torej na predsedovanje Svetu EU že nekaj časa aktivno pripravlja, toda kaj, če sploh kaj, bo to pomenilo za avtorskopravno ureditev izobraževanja?

V januarju 2021 je v luči predsedovanja Slovenije Svetu EU aktivno začela delovati tudi prof. dr. Simona Kustec, Ministrica za izobraževanje, znanost in šport in opravila kar nekaj srečanj oziroma sestankov.

Dne 19. januarja se je prof. dr. Kustec srečala z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariyo Gabriel. Kot prioritete in glavni cilji slovenskega predsedovanja Svetu EU so bili izpostavljeni tudi digitalna transformacija, umetna inteligenca in nova vizija izobraževanja.

Dan kasneje, 20. januarja se je naša ministrica srečala s Cristianom – Silviuem Bușoiem, predsednikom Odbora Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo (ITRE). Z njim se je pogovarjala predvsem o področju znanosti in raziskav, prenovi Evropskega raziskovalnega področja, Evropskih partnerstvih in mednarodnem sodelovanju.

Dne 22. januarja je sodelovala na neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje, ki je potekalo pod okriljem protugalskega predsedovanja. Razprava je tekla predvsem o prispevku izobraževanja k letošnjemu Socialnemu vrhu, ki bo maja v Portu in o krepitvi izobraževalnega sistema.

Nazadnje se je 25. januarja prof. dr. Kustec srečala še s predsednico Odbora za kulturo in izobraževanje Sabino Verhayen, ji predstavila pomen spodbujanja sinergij med visokim šolstvom in znanostjo in opozorila na širšo razpravo o spletnem učenju in učenju na daljavo, ki jo Slovenija načrtuje skupaj z Evropsko komisijo med prihajajočim predsedovanjem.

Zdi se torej, da se Slovenija na papirju zaveda pomena ustrezne ureditve izobraževanja, še posebej v časih pandemije, ko so izobraževalne institucije poučevanje primorane izvajati na daljavo. Zato v oči še toliko bolj bode neaktivnost na področju EU avtorskopravne reforme in pri sprejemanju nove Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki vsebuje tudi novo izjemo za digitalno izobraževanje. Do danes slovenski zakonodajalec še ni objavil predloga implementacije DSM Direktive in besede o ustrezni ureditvi izobraževanja zaenkrat ostajajo le to – besede.