Koalicija S za prosto dostopna raziskovalna dela

Večina raziskovalcev, ki želijo svoja dela javno objaviti, morajo pri tem pristati na stroge pogoje, določene s strani založnikov, ki avtorjem bodisi odvzamejo vse (ali pa večino) materialnih avtorskih pravic bodisi določajo določeno obdobje, pred potekom katerega so takšna dela dostopna le založnikovim naročnikom proti plačilu. Takšno omejevanje dostopa do raziskovalnih del ima lahko izrazito negativne učinke in zavira družbeni in tehnološki razvoj, kar se je jasno pokazalo v preteklih nekaj mesecih, ko je svet zajela pandemija virusa COVID-19. Na to problematiko se je nedavno odzvala Koalicija S, iniciativa skupine nacionalnih organizacij za financiranje raziskav za zagotavljanje prostega dostopa do raziskovalnih del, in sprejela “Strategijo ohranjanja pravic”, s katero želi doseči splošen prosti dostop do raziskovalnih del.

Koalicija S je julija naznanila, da je sprejela “Strategijo ohranjanja pravic”, s katero namerava doseči, da bodo raziskave in druga raziskovalna dela javnosti prosto dostopna. Bistvo strategije je, da bodo vsa raziskovalna dela oziroma rokopisi (AAM) del, financiranih s strani članic Koalicije S, javno prosto dostopni pod pogoji licence CC BY (priznanje avtorstva). To namerava Koalicija S doseči tako, da bodo organizacije raziskave financirale le pod pogojem, da se nato dela oziroma rokopisi del, ki bodo ob tem nastali, prosto objavijo pod pogoji licence CC BY. Koalicija S je tudi že kontaktirala preko 150 založnikov in jih pozvala, naj spremenijo svoje založniške pogoje tako, da bodo raziskovalna dela lahko takoj po objavi prosto dostopna na zgoraj omenjeni način. V vsakem primeru, poudarjajo pri Koaliciji S, določbe iz dogovora o zagotavljanju sredstev za raziskave prevladajo nad morebitnimi nasprotujočimi določbami iz založniških pogodb, zaradi česar bodo raziskovalna dela, financirana s strani članic Koalicije S, prosto dostopna tudi, če se založniki s tem ne bodo strinjali.

Organizacije članice Koalicije S, med katerimi so, poleg Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, tudi nekatere slovite organizacije (npr. Svetovna zdravstvena organizacija, Fundacija Billa in Melinde Gates itd.), bodo Strategijo implementirale do 1. 1. 2021. Seznam organizacij in njhovega napredka pri implementaciji strategije je dostopen tukaj.

Strategija ohranjanja pravic je pomemben korak k zagotavljanju prostega dostopa do raziskovalnih del. Slednje je bistvenega pomena za doseganje tehnološkega napredka in hitrejših znanstvenih odkritij, kar lahko pomaga tudi v boju z novimi in neznanimi boleznimi.

Več o Strategiji si lahko preberete na naslednjih povezavah:

  • https://www.coalition-s.org/coalition-s-develops-rights-retention-strategy/
  • https://www.coalition-s.org/opinion-rights-retention-strategy/