Konferenca AI: trenutni in prihodnji izzivi

Madžarsko predsedstvo Odbora ministrov si prizadeva spodbuditi pomembne razprave o varnem izkoriščanju celotnega potenciala umetne inteligence (AI). Z namenom prispevati k izboljšanju oblikovanja okvirja umetne inteligence na globalni, regionalni in nacionalni ravni je madžarska vlada v sodelovanju s Council of Europe 26. oktobra 2021 organizirala konferenco, ki se je osredotočila na temo trenutnih in prihodnjih izzivov uskladitve politik o regulaciji umetne inteligence.

Na konferenci so bile predstavljene različne iniciative na področju regulacije umetne inteligence in prikazani prepleti in koristi teh iniciativ za nacionalne politike. Dogodek je omogočil vključitev v dialog več različnim deležnikom. Tako so v dialogu sodelovali predstavniki mednarodnih organizacij, strokovnjaki za nacionalne politike, predstavniki tehnoloških podjetij in akterji civilne družbe ter tudi predstavniki akademskega sveta.

Več o dogodku si lahko preberete tukaj.