Mnenje generalnega pravobranilca Hogan v zadevi C-433/20 Austro-Mechana

23. septembra 2021 je generalni pravobranilec Hogan podal mnenje v zadevi C-433/20 Austro-Mechana, ki obravnava izjemo in omejitve pravice reproduciranja iz člena 5(2)(b) Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (InfoSoc Direktiva), in sicer za primer reproduciranja za privatno uporabo. Generalni pravobranilec Sodišču EU (SEU) predlaga, da izjema velja za storitve v oblaku, pri čemer naj ne bo potrebno plačevati ločenega nadomestila.

Družba Austro-Mechana je organizacija za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, ki je pri gospodarskem sodišču na Dunaju (Handelsgericht Wien) vložila tožbo proti družbi Strato s sedežem v Nemčiji, ki ponuja storitve virtualnega pomnilnika. Gospodarsko sodišče na Dunaju je na SEU naslovilo vprašanje za predhodno odločanje, v katerem je generalni pravobranilec SEU predlagal sledeče:

– Pojem „reprodukcije v katerem koli mediju“ iz člena 5(2)(b) InfoSoc Direktive vključuje reproduciranje na podlagi storitev računalništva v oblaku, ki ga zagotavlja tretja oseba.

– Ločena dajatev ali pristojbina se ne plača za reprodukcijo, ki jo fizična oseba z uporabo storitev računalništva v oblaku, ki jih zagotavlja tretja oseba, izdela za lastne namene, če dajatve, ki se v tej državi članici plačujejo za naprave/nosilce podatkov, zajemajo tudi škodo, ki imetniku pravice nastane zaradi take reprodukcije.