Nova knjiga: “Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode”

Izdana je bila nova knjiga “Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode” (Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, 2021), urednika katere sta prof. dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič. Avtorica enega izmed člankov je tudi dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., ki je spisala članek na temo, ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela.

Članke so spisali tudi: prof. dr. Aleš Završnik, Ana Babnik, Jan Čejvanovič, dr. Kristina Čufar, Marko Drobnjak, Lara Dular Javornik, Tim Horvat, dr. Matjaž Jager, Primož Križnar, Tim Marinšek, Katja Piršič, dr. Renata Salecl, dr. Katja Simončič, Gregor Strojin in Pika Šarf.

Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. v članku odpira številna vprašanja. Ali so lahko dela, ki jih samostojno generira UI, varovana z avtorsko pravico. Ali je za varstvo dovolj, da je rezultat, ki ga generira stroj, videti enako kot stvaritev, ki jo ustvari človek? Ali UI sploh potrebuje nagrado oziroma spodbudo za ustvarjanje? Ali lahko UI štejemo za »avtorje«, ki ustvarjajo »izvirna« dela? V prispevku so tako predstavljeni glavni izzivi, ki jih razvoj UI zastavlja tradicionalnim konceptom avtorskih pravic, in skicirane smeri možnega razvoja.