Novela ZIL-1E

Dne 16. 3. 2020 je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o industrijski lastnini, ZIL-1E, ki začne veljati v nedeljo, 29. 3. 2020.

Novela v slovenski pravni red prenaša Direktivo EU 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Posledično ZIL-1E spreminja področje registracije znamk in dosedanjo ureditev približa tisti, ki velja za znamke EU.

Vidnejše spremembe, ki jih prinaša novela ZIL-1E, so naslednje:

– spreminja se definicija znamke, saj po novem ni več zahtevano, da je treba znak grafično predstaviti, ampak je dovolj, da se znak prikaže v kakršnikoli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija (to pomeni na primer tudi zvočne znamke, znamke gibanja, multimedijske znamke, celo holografske znamke …);
– spreminjajo se absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamk. Črtani so določeni dosedanji razlogi, ki jih Direktiva EU 2015/2436 ne predvideva in dodani so novi razlogi, kot je na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vina, nasprotovanje zajamčenim tradicionalnim posebnostim itd.;
– dodatno se spreminjajo tudi relativni razlogi za zavrnitev registracije znamk, ki bodo odslej predvsem bolj podrobno obrazloženi
– postopek registracije znamke bo urejen na bolj ali manj enak način, kot postopek registracije znamke EU. Ugovorni postopek bo prinesel novost, da se lahko stranki tekom ugovornega postopka poravnata. Po novem bo tudi več poudarka na uporabi znamke, saj bo moral vložnik ugovora dokazati uporabo svoje znamke, če bo tako zahteval prijavitelj izpodbijane znamke.

Poleg naštetih, novela ZIL-1E v naš pravni red prinaša še nekatere ostale spremembe, vezane na prehod Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) v elektronsko poslovanje.