Novinarska konferenca o spremembah na področju avtorskopravne zakonodaje

Spoštovane in spoštovani!

V sredo, 7. decembra, vas ob 11. uri vabimo v Atrij ZRC, kjer bo v organizaciji Centralne tehniške knjižnice (CTK), Inštituta za intelektualno lastnino, KOsRIS, ZRC SAZU in Univerze v Ljubljani potekala novinarska konferenca o spremembah na področju avtorskopravne zakonodaje, ki so potrebne za dobro nadaljnje delovanje na znanstvenoraziskovalnem področju, v izobraževanju in pri varstvu kulturne dediščine.

Sodelujoči,

dr. Maja Bogataj Jančič, ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino,

mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice,

dr. Jerneja Fridl, namestnica direktorja ZRC SAZU,

bodo spregovorili o ovirah, ki jih trenutna ureditev predstavlja za delovanje raziskovalnih, izobraževalnih in drugih organizacij v javnem interesu, pa tudi za uresničitev koncepta odprte znanost, ki jo Republika Slovenije postavlja med pomembne strateške cilje in bo po pričakovanju na tem področju sprožila številne spremembe.

*

Zakaj je avtorskopravna zakonodaja pomembna? Avtorskopravna zakonodaja med drugim močno vpliva na znanstveno raziskovanje in izobraževanje ter na delovanje ustanov za varstvo kulturne dediščine. Državni zbor Republike Slovenije je 29. 9. 2022 v nujnem postopku sprejel spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Toda ker so v postopku sprejemanja zakona deležniki s področja raziskovanja, izobraževanja in varstva kulturne dediščine večkrat javno izrazili številna stališča in predloge, ki niso bila upoštevana, sta se Urad za intelektualno lastnino (URSIL) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odločila organizirati Prvi javni posvet o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje, ki bo potekal 6. 12. 2022 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Teme, o katerih bodo tam razpravljali, bodo predstavljene tudi na novinarski konferenci v Atriju ZRC dan pozneje.