Objavljena predloga novel ZASP in ZKUASP!

24. maja 2021 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predlog novele Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) in predlog novele Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Javna razprava bo potekala do 28. junija 2021.

Predloga zakonov predstavljata implementacijo Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (DSM Direktiva) in Direktive o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS (SatCab II Direktiva). Zainteresirana javnost je vabljena, da posreduje predloge komentarje in dopolnitve na osnutka predlogov zakonov na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si do 28. junija 2021 s pripisom “Pripombe na predlog ZASP-I” oz. “Pripombe na predlog ZKUASP-A”.