Odpoved posvetov za implementacijo nove direktive!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v luči situacije, povezane s širitvijo virusa SARS-CoV-2 (COVID 19), odpovedalo posvete glede implementacije Direktive 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in Direktive 2019/789 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov v slovenski pravni red.

V naslednjih dveh tednih, med 18. 3. 2020 in 27. 3. 2020, bi se morali v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Ministrstva za kulturo (MK) odviti štirje posveti glede implementacije novih direktiv v slovensko zakonodajo.

Zaradi širitve novega virusa SARS-CoV-2 (COVID 19) je MGRT vse posvete odpovedalo. Vseeno deležnike še vedno pozivajo k posredovanju pisnih stališč glede implementacije na naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje do 31. 3. 2020. Ta stališča bodo objavljena na spletni strani ministrstva.

Obvestilo o odpovedi posvetov najdete tukaj.