Odpoved pravicam intelektualne lastnine zaradi COVID-19

Marca letos je več kot 250 organizacij z vsega sveta, med njimi tudi IPI, pozvalo vse člane Svetovne trgovinske organizacije STO, naj opustijo izvajanja nekaterih določb Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), vključno z določbami o avtorskih pravicah, da bi učinkoviteje preprečevali, zajezili in zdravili COVID-19. Pozivi k opustitvi izvajanja določenih določb TRIPS zaradi COVID-19 so bili uspešni. ZDA so prve storile pomemben korak. Kdaj bo pravilno ravnala EU?

Z Izjavo o avtorskih pravicah in predlogu opustitve izvajanja nekaterih določb Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) za preprečevanje, zajezitev in zdravljenje COVID-19 pozivamo k opustitvi izvajanja določb TRIPS, s čimer bi vladam zagotovili, da lahko izdajo odredbe, sprejmejo razlage njihove zakonodaje ter spremenijo in drugače premagajo ovire glede avtorskih pravic za dostop do znanja, potrebnega za reševanje pandemije.

V Izjavi smo pozvali k nujnim ukrepom, da se pojasni, da je treba vse sporazume o avtorskih in sorodnih pravicah razlagati in izvajati tako, da se spoštujejo človekove pravice med pandemijo in drugimi izrednimi razmerami, da bi moralo biti vladam dovoljeno varovati in spodbujati vitalne javne interese med zdravstvenimi ali drugimi izrednimi razmerami ter da bi jim moralo biti omogočeno ustrezno razširiti primerne omejitve in izjeme tudi v digitalno okolje med zdravstvenim ali drugimi izrednimi razmerami.

ZDA so se že pozitivno odzvale. Predstavnica Urada trgovinskega predstavnika ZDA Katherine Tai je podala izjavo, ki napoveduje podporo administracije Biden-Harris odpovedi zaščite intelektualne lastnine za cepiva COVID-19. To je odličen korak v pravo smer, k večji solidarnosti pri odpravljanju ovir pri preprečevanju, omejevanju in zdravljenju COVID-19. Na tej točki sicer ostaja nejasno, ali je vlada ZDA imela v mislih tudi opustitev varstva avtorskih pravic, ali pak zgolj opustitev varstva pravic industrijske lastnine. Temu pomembnemu koraku bi morala slediti tudi Evropska Unija.