Pestro dogajanje na ravni EU v prvi četrtini leta 2022 na področju avtorskega prava

V številnih državah članicah še vedno potekajo aktivnosti pri implementaciji Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (t. i. DSM Direktiva). Do sedaj je le enajst držav članic direktivo celovito implementiralo. Zakonodajni predlogi, ki implementirajo direktivo, so v Luksemburgu in Španiji v parlamentarni obravnavi, v kar šestnajstih državah članicah pa postopek še ni prišel do te točke. Tako tudi v Republibliki Sloveniji, kjer je bila 5. januarja izvedena javna obravnava, potem pa so aktivnosti v zvezi z implementacijo zamrle. Bliža se tudi datum, ko bo sodišče EU izdalo odločitev glede ničnostne tožbe Poljske glede očitkov o (ne)skladnosti 17. člena direktive s temeljnimi pravicami v zadevi C-401/19, Poljska proti Evropskemu parlamentu in Svetu EU (26. april). Pričakovati je, da bo po izdaji sodbe s postopkom implementacije začela tudi Poljska.

V zadevi C-716/20, RTL Television, je AG Pitruzzella podal sklepne predloge (10. marec 2022). V analizi je izrazil stališče, da se pojem “kabelska retransmisija” nanaša na retransmisijo primarnega prenosa s strani kabelskih distributerjev, ki takšno retransmisijo izvajajo kot profesionalni operaterji v okviru kabelskega omrežja.

Sodišče EU je v obravnavo sprejelo (5. januar 2022) predhodno vprašanje, ali je v skladu s pravnim redom EU nacionalna zakonodaja, ki upravljanje avtorskih pravic oziroma podeljevanje dovoljenj uporabnikom pridržuje izključno kolektivnim organizacijam (tako opredeljenim v skladu z Direktivo 2014/26/EU) ter posledično izključuje neodvisne subjekte za upravljanje, ustanovljene v tej ali drugi državi članici. Zadeva se bo vodila pod opravilno številko C-10/2022 in kratkim imenom LEA.

S področjem avtorskega prava sta povezani tudi:

Evropska komisija je podala predlog t. i. ‘Data Act’ (23. Februar 2022). Gre za predlog uredbe, ki bi vodil v harmonizacijo pravil glede dostopa in uporabe podatkov, nastalih v EU.

Svet in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor (24. marec 2022) o težko pričakovani uredbi, imenovani ‘Digital Markets Act’ (DMA). Slednja sicer neposredno ne ureja avtorskopravne zakonodaje, vendar bo imel akt pomemben vpliv na to področje, saj ureja, med drugim, konkurenco na digitalnih trgih.