Pismo podpore prijavi Fundacije Wikimedia za status opazovalca pri WIPO

Danes, 8. oktobra 2021, je 55 organizacij podpisalo in odposlalo pismo delegacijam, v podporo prijavi Fundacije Wikimedia za status opazovalca pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO). Pismo predstavlja odziv na že drugo blokado Fundacije Wkimedia s strani Kitajske po prvotni prijavi Fundacije leta 2020. Podpisniki pisma, med katerimi je tudi Inštitut za intelektualno lastnino (IPI), so pozvali delegacije, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da omogočajo sprejem Fundacije Wikimedia na naslednji seji zasedanj skupščine WIPO, in to brez nadaljnjega odlašanja.

Fundacija Wikimedia upravlja Wikipedijo, eno najbolj priljubljenih virov informacij za ljudi po vsem svetu. Amanda Keton, generalna svetovalka Fundacije Wikimedia, je poudarila, da “izključitev Fundacije predstavlja zaskrbljujoč precedens za druge organizacije (profitne in neprofitne), ki se zavzemajo za spodbujanje dostopa do informacij, kulture in izobraževanja.”

Creative Commons poudarja, da ima WIPO ključno vlogo pri oblikovanju mednarodnih pravil, ki vplivajo na izmenjavo brezplačnega znanja in da ta odločitev skupnosti Fundacije Wikimedia, ki je prisotna v celem svetu, odvzema možnost sodelovanja v tem procesu. Creative Commons je ponovno potrdil podporo prijavi Fundacije Wikimedia in pozval člane WIPO, vključno z Ljudsko republiko Kitajsko, da ponovno razmislijo o tej odločitvi. Communia je bila tudi ena izmed organizacij, ki so podprle prijavo Fundacije Wikimedia, o čemer poroča na sledeči povezavi.

Poleg tega so v svojem pismu podpisniki poudarili aktivnost Fundacije Wikimedia kot zainteresirane stranke na področju dostopa do znanja in informacij ter področja avtorskega prava in da imajo njeni projekti svetovni domet. Fundacija in njena mreža sta prispevali k nacionalnim in regionalnim zakonodajnim postopkom, katerih cilj je oblikovanje pravnega okvira za pravice uporabnikov.

Glede na ključno vlogo WIPO pri oblikovanju normativnega in praktičnega dela v zvezi z avtorskimi pravicami, ki vpliva na to, kako raziskovalci, izobraževalci in širša javnost dostopajo in uporabljajo znanje, bi bila ne podelitev statusa opazovalke Fundaciji nesprejemljiva odločitev, ki bi tudi bila v nasprotju z ustaljeno prakso meril za sprejem opazovalcev pri WIPO.