Podrobneje o členih 3 in 4 nove DSM Direktive

Včeraj, 2. 12. 2019, je Communia objavila Smernice za izvajanje direktive o DSM. Ben White, LIBER, in naša dr. Maja Bogataj Jančič, IPI, sta kot soavtorja pripravila Smernice o 3. in 4. členu DSM Direktive. Člena 3 in 4 uvajata omejitve in izjeme za besedilno in podatkovno rudarjenje. Izjeme omogočajo reproduciranje avtorskih del in drugih predmetov varstva ter črpanje in/ali ponovno uporabo celotnega ali večjega dela vsebine dela ob upoštevanju pravice do sui generis baze podatkov.

Člen 3 določa izjemo za prosto uporabo del in drugih predmetov varstva, vključno z bazami podatkov za znanstvene namene, vključno z večino komercialnih. Taka uporaba je dovoljena vsem, ki imajo zakonit dostop do vsebin preko ustanov za varstvo kulturne dediščine, izobraževalne ustanove ali raziskovalne organizacije, pri čemer izjem in omejitev ni možno spreminjati s pogodbami ali tehnološkimi ukrepi.

Člen 4 določa izjemo in omejitev za uporabo del in drugih predmetov, vključno z bazami podatkov in programsko opremo za kakršne koli namene, vključno s komercialnimi. Vsakdo, ki ima zakonit dostop do vsebin in ki mu ni mogoče preprečiti rudarjenja podatkov s pogodbo ali, če je na odprtem spletu, s strojno berljivimi izrazi pogojev uporabe (protokol robots.txt), se lahko zanese na izjeme in omejitve. Tako kot člen 3, tudi člen 4 ščiti izjeme in omejitve pred derogacijo s pogodbo ali tehnološkimi ukrepi.

Države članice lahko sprejmejo izjeme glede besedilnega in podatkovnega rudarjenja, ki so po obsegu širše od tistih v členih 3 in 4 DSM Direktive in ki so še vedno združljive s pravom EU. To je še posebej priporočljivo v državah, kjer obstaja politični interes postati vodilna sila na področju analize podatkov, strojnega učenja in umetne inteligence.

Za podrobno analizo preberite Smernice, ki sta ga pripravila LIBER in Communia o členih 3 in 4.