Podrobneje o členih 8 do 11 nove DSM Direktive

Communia je objavila Smernice za izvajanje DSM Direktive. Ariadna Matas in Paul Keller sta pripravila del, ki se nanaša na določbe 8 do 11 DSM Direktive, ki urejajo digitalizacijo in dajanje na voljo razprodanih del s strani ustanov za varstvo kulturne dediščine.

Člen 8 določa, da morajo države članice ustanovam za varstvo kulturne dediščine zagotoviti možnost digitalizacije in dajanja na splet razprodanih del, kakor so ta opredeljena v DSM Direktivi. To naj bo doseženo bodisi preko licenc, ki jih podeljuje reprezentativna organizacija za kolektivno upravljanje pravic, bodisi preko izjem in omejitev avtorskih pravic. Pri tem bodo lahko imetniki pravic na delih, ki bodo digitalizirana ali dana na voljo na splet po tem členu, zahtevali odstranitev takšnih del s spleta.

Člen 9 določa, da morajo biti mehanizmi iz 8. člena dostopni v vseh državah članicah EU. Nadalje mora po 10. členu Urad Evropske unije za intelektualno lastnino – EUIPO vzpostaviti javni enotni spletni portal, kjer bodo na voljo informacije o razprodanih delih v skladu z DSM Direktivo.

Člen 11 določa, da morajo države članice organizirati dialog z deležniki, ki bo pomagal določiti, kaj se šteje za razprodano delo in na kakšen način se bo zagotovilo spoštovanje dolžnosti iz 8. člena DSM Direktive.

Za podrobnejšo analizo preberite del o členih 8 do 11, ki sta ga pripravila Europeana in Communia.