Poljska pričela postopek proti Direktivi pred Sodiščem EU

Direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu še niti ni začela veljati (uradno bo stopila v veljavo 7. junija 2019, s čimer bo pričel teči dvoletni rok za njeno implementacijo), na Sodišče EU je bilo že naslovljeno vprašanje o njeni skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah.

Poljska vlada je prejšnji teden vložila tožbo na Sodišče EU, saj meni, da je cenzura, ki jo uvaja 17. člen Direktive, v nasprotju s poljsko ustavo in Listino.

© katarina_dzurekova l CC BY

© katarina_dzurekova l CC BY