Posvet o prenosu evropskih direktiv s področja avtorskega prava

Dne 5. januar 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), skupaj z Uradom za intelektualno lastnino (URSIL), pripravilo spletni posvet. Predstavnika URSIL in MGRT sta najprej zainteresirani strokovni javnosti predstavila predvidene vsebinske spremembe glavnih rešitev dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP‐I) in dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A). Številni udeleženci so problematizirali, da pristojni pripravljalec zakona ni zainteresiranim deležnikom posredoval amandiranih osnutkov predlogov zakonov pred razpravo, temveč je vsem prijavljenim udeležencem posredoval zgolj skopo predstavitev v obliki slajdov, ki je bila mestoma zavajajoča.

Na posvetu so številni udeleženci predstavili tudi svoja stališča in mnenja. Posvet se je snemal (snemanje so predlagali nekateri udeleženci, nihče od prisotnih pa snemanju ni nasprotoval), zato bo zelo informativno tudi za vse, ki se posveta niso udeležili. Po našem mnenju bi bilo nujno, da se posnetek objavi čimprej. Na posvetu o prenosu evropskih direktiv s področja avtorskega prava (DSM Direktiva, SatCab II Direktiva) pa je sodelovalo več kot sto udeležencev, ki so v večurni razpravi izmenjali mnenja o nekaterih predvidenih spremembah obeh predlogov zakonov. Posveta se je udeležila tudi dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., ki je zastopala stališča različnih raziskovalnih organizacij, ustanov za varstvo kulturne dediščine in izobraževalnih ustanov med njimi Creative Commons, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, Univerzitetno knjižnico Maribor, Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, Zavod Hekovnik, Osnovno šolo Pohorskega bataljona Oplotnica.

Predloga obeh zakonov bosta predvidoma do konca januarja objavljena na portalu e-Demokracija.