Posvetovalni dokument Evropske komisije o členu 17

Evropska komisija končno objavila posvetovalni dokument o dialogu deležnikov glede implementacije 17. člena Direktive (EU) 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Dokument povzema glavne pomisleke deležnikov in predstavlja izhodiščne vidike Evropske komisije ter je namenjen pripravi končnih smernic Evropske komisije glede implementacije 17. člena.

Novi 17. člen DSM Direktive je eden izmed najbolj kontroverznih, saj določa nov režim odgovornosti ponudnikov storitev deljenja vsebin na spletu (spletnih platform) za vsebino, ki jo na njihove strežnike naložijo njihovi uporabniki. Z vpeljavo takšne nove odgovornosti, 17. člen na široko odpira vrata za prekomerno uporabo nesofisticiranih filtrov vsebine, s čimer lahko pride do neupravičenih posegov v svobodo izražanja uporabnikov platform in uporabnikov avtorsko varovanih del.

Da bi Evropska komisija prišla do čim boljše rešitve glede implementacije 17. člena DSM Direktive, je med oktobrom 2019 in februarjem 2020 že organizirala šest dialogov med deležniki, na katerih so svoja mnenja predstavili imetniki pravic, ponudniki storitev deljenja vsebin na spletu, kakor tudi potrošniki, uporabniki in predstavniki organizacij za varstvo temeljnih pravic.

Zdaj je Evropska komisija mnenja zainteresiranih deležnikov zbrala, jih skupaj s svojimi pogledi na problematiko objavila v posvetovalnem dokumentu in sodelujoče pozvala, naj do 10. 9. 2020 pošljejo pisne komentarje na posvetovalni dokument. Na podlagi vseh zbranih odzivov bo nato Evropska komisija pripravila smernice za najboljšo implementacijo 17. člena DSM Direktive.

Več informacij o posvetovalnem dokumentu je na voljo tukaj.

Zanimivo je spremljati tudi potek postopka pred Sodiščem EU v združenih zadevah YouTube in Cyando (C-682/18 in C-683/18), v katerem je nedavno svoje sklepne predloge podal generalni pravobranilec Øe in ki utegne podati odgovore na podobna vprašanja, kot jih skuša rešiti 17. člen nove DSM Direktive.