Potrebujemo minimalne standarde izjem za izobraževanje in raziskovanje

“O minimalnih pravilih dostopa in uporabe avtorskih pravic bi morala odločati javnost, saj je to v javnem interesu. Če avtorsko pravo izobraževalnim in raziskovalnim skupnostim, institucijam za kulturno dediščino ter osebam z različnimi oblikami invalidnosti ne zagotavlja enake stopnje varstva, kot jo imajo imetniki pravic, in če uporabo avtorskih del urejajo zasebni dogovori, razmerje moči ostaja neuravnoteženo […]. Da bi se v vsaki državi članici zagotovil uniformni minimalni nabor pravil, ki bi imela čezmejni učinek, potrebujemo mednarodno pogodbo.”

To izjavo je podala Teresa Nobre, predstavnica Communie, ki je stalni opazovalec Stalnega Odbora za avtorske in sorodne pravice (SCCR), ki te dni poteka na sedežu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi.

Takšno mednarodno pogodbo TERA (Treaty on Copyright Exceptions and Limitations on Education and Research Activities) je oblikovalo več kot 15 organizacij civilne družbe, med njimi tudi IPI, in jo sprejelo 25. septembra 2018 na svetovnem kongresu “IP and the Public Interest”, ki je potekalo na American University Washington College of Law. Gre za mednarodni instrument, ki bi zagotovil minimalne standarde izjem za izobraževalne in raziskovalne namene, hkrati pa bi imele države precej manevrskega prostora za implementacijo obveznosti.