Potrjeno UNESCO Priporočilo o prosto dostopnih izobraževalnih virih

28. maja 2019 so predstavniki držav članic na medvladnem srečanju soglasno potrdili predlog UNESCO Priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih. O dokumentu se bo tako dokončno razpravljalo na naslednji UNESCO Generalni konferenci, ki bo novembra 2019 v Parizu.

Prosto dostopni izobraževalni viri (znani pod angleško kratico OER) zajemajo učno in raziskovalno gradivo, ki je prosto na voljo pod odprtimi licencami. Pomembno vlogo v procesu sprejemanja dokumenta je imela tudi Slovenija, ki je leta 2017 organizirala 2. Svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih.

© Ryan Merkley l CC BY 4.0

© Ryan Merkley l CC BY 4.0