Praznujemo Svetovni dan intelektualne lastnine s SEU (C-401/19)

Dan intelektualne lastnine 2022 je zaznamovala izdaja dolgo in težko pričakovane sodbe v cadevi C-401/19, Poljska proti Parlamentu in Svetu. Ob tem dnevu Inštitut za intelektualno lastnino tradicionalno obeleži tudi glavne prednosti in slabosti na področju intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji.

Predhodno leto je obeležila trnova pot implementacije DSM Direktive. Ob interesu in strokovni podpori, ki ga je za implementacijo akta – za katero je rok potekel 7. junija 2021 – izrazila javnost, je največje razočaranje leta 2021/2022 dejstvo, da DSM Direktiva še zmeraj ni implementirana!

Obenem se, tudi v luči sodbe C-401/19, ponuja upanje, da še zmeraj lahko popravimo škodljive določbe, s katerimi naj bi implementirali DSM Direktivo. Strokovna javnost je v letu 2021 opravila naloge vlade in zakonodajalca na tem področju in pripravila bogato ponudbo predlogov za implementacijo, ki omogočajo sprejem ureditve, skladne tudi z zahtevami SEU v novi sodbi C-401/19.

Sodišče je sklenilo, da morajo države članice pri prenosu člena 17 Direktive v svojo nacionalno zakonodajo paziti, da se oprejo na razlago te določbe, ki omogoča zagotoviti pravično ravnovesje med različnimi temeljnimi pravicami, varovanimi z Listino.