Predlog nove Uredbe o upravljanju podatkov

Konec novembra je Evropska Komisija sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju podatkov v Evropi (Data Governance Act). Gre za instrument, s katerim želi Komisija povečati dostopnost do podatkov in z mehanizmi za njihovo deljenje vzpodbuditi zaupanje v podatkovne posrednike.

 

Predlog nove uredbe je prvi v vrsti ukrepov, ki jih predvideva Evropska strategija za podatke 2020. Gre za načrt za digitalno transformacijo Evrope v naslednjih petih letih, s katerim naj bi se vzpostavilo enotni evropski način upravljanja s podatki in enotni skupni trg za podatke, kar bi predvsem gospodarstvu omogočilo večji in boljši dostop do podatkov, s čimer bi se Evropa konkurenčno približala ostalim kontinentom. Ob zavedanju, da so podatki eden ključnih virov ekonomske rasti, konkurenčnosti na trgu, inovacij, ustvarjanja novih služb in družbenega napredka, je strategija osredotočena na to, da postavi ljudi na prvo mesto.

S tem namenom je bil sprejet predlog nove uredbe, ki naj bi olajšal pretok in deljenje podatkov med različnimi sektorji in državami članicami EU. Uredba bo predvidoma uporabnikom pomagala, da ohranijo nadzor nad svojimi podatki, medtem ko bo spodbudila ustvarjanje t.i. Evropskih podatkovnih prostorov v ključnih sektorjih, kot so zdravstvo, okoljevarstvo, energetika, mobilnost itd. Glavni cilji nove uredbe so štirje:

– omogočanje ponovne uporabe podatkov iz javnega sektorja, kjer imajo druge osebe pravice na takšnih podatkih,
– deljenje podatkov med podjetji v zameno za kakršnokoli plačilo,
– omogočanje uporabe podatkov s pomočjo osebnih posrednikov za deljenje podatkov;
– omogočanje uporabe podatkov iz altruističnih razlogov.

Komisija ocenjuje, da bo nova uredba povečala število inovacij in novih služb, Evropi zagotovila konkurenčnost, ter bo hkrati pripomogla k napredku celotne družbe, da se bo lažje spopadala z novimi izzivi, kot so podnebne spremembe ali pandemija COVID-19.

V Sloveniji zaenkrat resnih premikov v smeri celovitega urejanja upravljanja podatkov še ni in zanimivo bo videti, ali bo nova uredba morda pripomogla k pripravi kakšne nacionalne strategije na tem področju.

Celotno besedilo predloga nove uredbe je na voljo tukaj.