Predstavniki filmske industrije in športnih lig proti 13. členu Direktive

Kdo sploh še podpira 13. člen Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu?

Uporabnikom, neodvisnim ustvarjalcem, akademikom in strokovnjakom, ki že nekaj časa opozarjajo na posledice, ki jih problematična določba prinaša, so se sedaj pridružili še veliki imetniki pravic. 1. decembra 2018 so predstavniki filmske industrije in športnih lig na evropskih tleh podali skupno izjavo, v kateri so izrazili ogorčenje nad smerjo, v katero gre trialog glede t. i. določbe o vrednostni vrzeli (“Value Gap provision”). Ker menijo, da bo določba koristila samo velikim spletnim platformam, želijo biti od njenega področja uporabe izvzeti.