Premiki v odprti znanosti v ZDA in Sloveniji

Urad Bele hiše za znanost in tehnologijo je posodobil memorandum iz leta 2013, ki brez dodatnih ovir in takoj ob objavi zagotavlja prost dostop javnosti do rezultatov javno financiranih raziskav in do raziskovalnih podatkov – tudi v strojno berljivem formatu. Na Washington College of Law in PIJIPov Project on the right to research and international copyright, kjer sodeluje tudi IPI, so ureditev pozdravili kot dobrodošlo in poudarili, da bi morala biti javna dostopnost znanstvenega dela, financiranega iz javnih virov, univerzalna.

Tudi v Sloveniji se na podlagi Uredbe Horizon Europe in Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovativni dejavnosti sprejema uredba vlade o odprti znanosti, ki bo podrobneje uredila praktična vprašanja v zvezi z odprtim dostopom. Uredba bi sicer v skladu z 99. členom ZZrID morala biti izdana najpozneje do aprila 2022.