Preštevilčenje členov ni dovolj! Evropa zasluži boljšo reformo avtorskega prava.

Če bo Evropski parlament prihodnji teden sprejel Direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, še zlasti pa njen 13. člen (ki je medtem in tik pred glasovanjem postal 17. člen), bo internet kot prostor za komunikacijo, kjer lahko vsakdo svobodno komunicira z vsakim, bistveno spremenjen.

Problematična določba namreč platformam, kamor uporabniki nalagajo določene vsebine, nalaga obveznost sklepanja licenčnih pogodb za praktično vsa možna avtorskopravno zaščitena dela. V nasprotnem primeru bodo platforme odgovarjale za naloženo vsebino, ki krši avtorske pravice. Da bi se izognile relativno visoki stopnji pravnega tveganja, bodo platforme v dvomu raje preprečile naložitev vsebine (z uporabo filtrov, ki trenutno še niso na taki stopnji, da bi zaznali, kdaj gre v resnici za kršitev in kdaj za zakonito uporabo) in se s tem rešile odgovornosti.

Da bi bolje razumeli, kakšne posledice za sabo prinaša 13. člen, si oglejte tale video ali si preberite prispevek in shemo, ki ga je pripravila Communia.

Včeraj so se civilni iniciativi, ki se bori proti cenzuri, organizacijam na področju znanosti, gospodarstva, knjižnic, izobraževanja, idr., ki opozarjajo na okrnitev svobode izražanja, odprtega izobraževanja in raziskovanja, ter imetnikom pravic v avdio-vizualnem in športnem sektorju, zabavni industriji in glasbeni industriji, ki na drugi strani menijo, da jim direktiva nalaga prevelike obveznosti, pridružilo še 130 evropskih gospodarskih družb, ki v odprtem pismu izpostavljajo negativne implikacije 11. (zdaj 15. člen) in 13. člena (zdaj 17. člena) na evropsko gospodarstvo. Preštevilčenje členov ni dovolj, Evropa potrebuje boljše zakonodajne rešitve!