Protest proti ugrabitvi interneta v EU

V nedeljo bo kislo vreme lep pokazatelj, kako kisla je reforma avtorskega prava v EU. Če nasprotujete temu, da se v tem procesu posluša samo interese kapitala (glasbene, avdiovizualne in založniške industrije na eni strani, in interese spletnih velikanov na drugi) in zahtevate, da se upošteva tudi interese posameznikov – državljanov in interese javnih institucij (izobraževalnih, raziskovalnih, knjižnic, arhivov…) potem vzemite dežnik v roke in pridite na Prešernov trg.

Internet ni samo velika trgovina za različne vsebine in storitve, ampak je bil in naj ostane prostor za svobodno komunikacijo in izmenjavo informacij ter idej!