Prvo poročilo o delu Ad-hoc Komiteja za umetno inteligenco

Pred skoraj natanko enim letom je pod okriljem Sveta Evrope bil ustanovljen Ad-hoc Komite za umetno inteligenco (CAHAI), katerega glavna naloga je analiza možnosti vzpostavitve pravnega okvira za razvoj, zasnovo in uporabo umetne inteligence v skladu s standardi demokracije, varstva človekovih pravic in vladavine prava. Dne 23. 9. 2020 je Komite Ministrov Sveta Evrope potrdil prvo poročilo o dosedanjem delu CAHAI.

Poročilo o delu predvideva jasne korake, s katerimi bo mogoče doseči pravni instrument, ki bo vpeljal širšo uporabo umetne inteligence in hkrati spoštoval človekove pravice, vladavino prava in demokracijo in ki je še toliko pomembnejši v luči pandemije COVID-19. Ugotovitve iz poročila bo CAHAI predvidoma obravnaval na tretjem plenarnem srečanju decembra, leta 2021 pa je predviden proces usklajevanja z deležniki, ki bo predvidoma pripeljalo do sprejetja končnih elementov pravnega okvira za uporabo umetne inteligence.