Sestanek skupine za avtorske pravice CENL v Londonu

V britanski nacionalni knjižnici (The British Library) je včeraj potekal sestanek skupine za avtorske pravice pri CENL (Conference of European National Libraries). CENL je mreža 48 nacionalnih knjižnic iz 45 evropskih držav. V skupini zelo intenzivno sodeluje tudi Nacionalna univerzitetna knjižnica (NUK), ki jo že vsa leta v tej skupini zastopa dr. Maja Bogataj Jančič v imenu NUK-a.

Na tem sestanku je posebna tema problematika implementacije Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, kjer dr. Maja Bogataj Jančič posebej predstavlja problematiko izjeme za izobraževanje, ki je urejena v 5. členu direktive. Ta izjema bo omogočila prosto uporabo avtorskih del v digitalni obliki za namen ilustracije pri poučevanju. Poleg tega so za nacionalne knjižnice ključnega pomena zlasti določbe o besedilnem in podatkovnem rudarjenju (3. in 4. člen) in izjema varstva kulturne dediščine (6. in 8.-12. člen), katerih koristniki bodo lahko ustanove za varstvo kulturne dediščine, kamor spadajo tudi knjižnice. Izjema besedilnega in podatkovnega rudarjenja bo zagotovila pravno podlago za rudarjenje po velikih količinah besedil, drugih vsebinah in po podatkovnih virih, ki so lahko koristni za študije in raziskave. Zaradi izjeme varstva kulturne dediščine pa bodo lahko knjižnice prek procesov digitalizacije avtorska dela dale na voljo na spletu in s tem širši javnosti omogočile dostop do del, ki so sicer zaprta v njihovih arhivih.