Slovenija je prejela opozorilo Evropske komisije, da zamuja z implementacijo DSM Direktive

DSM Direktiva je začela veljati junija 2019, rok za implementacijo pa je potekel 7. junija 2021. Komisija je 23. junija 2021 začela postopek za ugotavljanje kršitev in Sloveniji ter kar 22 drugim državam članicam, ki je niso obvestile o popolnem prenosu direktive, poslala uradne opomine. Slovenija sedaj ostaja v družbi še 13 držav članic, zoper katere Komisija postopek ugotavljanja kršitev nadaljuje. Tako je 19. 5. 2022 Komisija Belgiji, Bolgariji, Cipru, Danski, Grčiji, Franciji, Latviji, Poljski, Portugalski, Sloveniji, Slovaški, Finski in Švedski posredovala obrazloženo mnenje

 

Države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da sprejmejo primerne nacionalne ukrepe, s katerimi v celoti implementirajo DSM Direktivo v nacionalni pravni red, sicer lahko Komisija postopek ugotavljanja kršitev nadaljuje s tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi 260. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU). Slovenija mora pri tem upoštevati navodila, ki jih je Sodišče podalo v nedavni sodbi v zadevi C-401/19 glede implementacije ključnega 17. člena DSM Direktive, in pripombe številnih raziskovalcev in izobraževalcev glede izjem in omejitev. Da bo pravilno implementirala določbe DSM Direktive, mora Slovenija zavarovati temeljne pravice na zakonski ravni s konkretnimi varovalkami in o popolni implementaciji obvestiti Komisijo. S tem se bo izognila morebitnim finančnim sankcijam, ki ji jih Sodišče lahko naloži na podlagi 3. odst 260. člena PDEU zaradi neizpolnitve obveznosti.