Slovenija v postopku zaradi neizpolnitve obveznosti

Evropska Unija je Marakeško pogodbo o olajšanem dostopu do književnih del za slepe slabovidne ali osebe z drugimi težavami z branjem uradno ratificirala oktobra letos.

Čeprav je kot končni rok za njeno implementacijo v notranje pravne rede držav članic prek Direktive 2017/1564 določila 12. oktober 2018, večina držav članic do tega trenutka tega še ni storila. Evropska komisija se je zato odločila začeti postopek zaradi neizpolnitve obveznosti proti 17 državam članicam, ki svoje obveznosti še niso izpolnile, med katerimi je tudi Slovenija. Sicer je predlog spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (novela ZASP-H), ki naj bi prinesel potrebne spremembe, že bil predstavljen in je bil v javni obravnavi do 30. novembra 2018. Več o Marakeški pogodbi in implementaciji direktive si lahko preberete v številkah 45/46 in 48 Pravne prakse, pod rubriko avtorsko pravo.