Smernice Communie za implementacijo Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu

Communia je nedavno objavila smernice za implementacijo direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Smernice pojasnjujejo različne določbe nove direktive in dajejo predloge o tem, za kaj se je potrebno zavzemati med implementacijo določb direktive v državah članicah EU.

Predlogi Communie so primarno namenjeni svetovalcem in zakonodajalcem držav članic, njihov vsesplošni cilj pa je širitev in okrepitev pravic uporabnikov na nacionalni ravni.

Communia je pri oblikovanju smernic sodelovala z LIBER (člena 3 in 4), pri katerem je sodeloval tudi IPI oziroma dr. Maja Bogataj JančičIFLA (člen 6) in Europeano (člena 8 in 11). Smernice so del širšega implementacijskega projekta Communie in njenih članov Centrum Cyfrowe in Wikimedia, ki vključuje vrsto dejavnosti z namenom, da se zagotovi, da lokalne skupnosti držav članic sodelujejo v zakonodajnih postopkih.

Communia je izpostavila dele direktive, ki bi jih bilo potrebno še dodatno izpopolniti.

Dve leti in pol javnih razprav o novi direktivi o avtorskih pravicah je bilo v veliki meri osredotočenih na problematične določbe direktive (pravice založnikov in filtri za nalaganje). Vendar direktiva vključuje tudi številne določbe, ki na območju EU izboljšujejo obstoječa pravila o avtorskih pravicah (dodane so številne nove izjeme in zaščite avtorskih pravic v javni domeni).

Medtem, ko bodo morale države članice implementirati vse problematične določbe nove direktive o avtorskih pravicah, še vedno ostane nekaj manevrskega prostora za pomembne izboljšave, pri tem pa se lahko sprejmejo nekateri ukrepi za ublažitev najbolj spornih določb direktive. Države članice EU morajo do 7.6.2021 implementirati direktivo v svoje nacionalne zakone.