Sodba v zadevi Cofemel proti G-Star

V pravu intelektualne lastnine nemalokrat prihaja do situacij, ko je nek predmet lahko varovan z različnimi pravicami. To ni nič nenavadnega, se pa v primeru sporov pogosto odpirajo temeljna vprašanja o soobstoju različnih pravic. O razmerju med avtorskimi pravicami in pravicami, ki izvirajo iz modela, se je ukvarjalo Sodišče EU v sodbi z dne 12. septembra 2019 v zadevi C-683/17 (Cofemel proti G-Star).

Svetovno znani izdelovalec jeans-a G-Star je tožil konkurenta, ker naj bi ta izdeloval podobne modele kavbojk in majic. Portugalsko sodišče, pred katerim se je zadeva odvijala, je reklo, da so dela uporabne umetnosti, industrijski modeli in oblikovalska dela nedvomno lahko avtorskopravno varovana, ni pa bilo prepričano glede stopnje izvirnosti, ki naj bi se zahtevala, zato se je obrnilo na Sodišče EU. Vprašalo je, ali je v skladu s členom 2(a) Direktive 2001/29/ES (InfoSoc direktiva) za opredelitev “dela” relevanten z estetskega vidika svojevrsten in razpoznaven vizualni učinek.

Sodišče EU je odgovorilo, da se pojem “delo” razlaga evroavtonomno. Pravo EU zahteva, da sta izpolnjena dva kumulativna pogoja, in sicer da gre za izviren predmet v smislu avtorjeve lastne intelektualne stvaritve in da so elementi dela izraz take stvaritve. Poleg tega velja, da mora obstajati predmet, ki ga je mogoče dovolj natančno in objektivno opredeliti.

Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del ne izključuje možnosti kumulacije varstva. Tudi v skladu s pravom EU se varstvo modelov in avtorskopravno varstvo ne izključujeta. Zasleduje pa vsak sistem varstva popolnoma drugačne cilje in je predmet ločenih ureditev. Podelitev avtorskopravnega varstva predmetu, ki je varovan kot model, tako ne sme privesti do tega, da bi se poseglo v cilje in učinkovitost obeh varstev. V primeru presoje, ali je model upravičen do avtorskopravnega varstva v skladu z InfoSoc direktivo, se upoštevata izključno pogoja izvirnosti in izraza stvaritve, ne pa tudi estetski element, ki je lahko izrazito subjektiven.