Stališča o implementaciji DSM Direktive so objavljena!

MGRT je marca zainteresirano strokovno javnost pozvalo, naj do 30. 4. 2020 pošlje svoja pisna stališča o implementaciji Direktiv. Zdaj je na svoji spletni strani objavilo 36 stališč in zainteresirano strokovno javnost pozvalo, naj na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si do 30. 6. 2020 posreduje pisne komentarje na objavljena stališča.