Študij intelektualne lastnine na Sveučilištu v Zagrebu

Sveučilište v Zagrebu vabi na vpis interdisciplinarnega podiplomskega specialističnega študija intelektualne lastnine v študijskem letu 2019/2020. Uspešni kandidati ob zaključku študija pridobijo strokovni naziv: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva.

Prijave so odprte do 20. Junija 2019. Več informacij na tej spletni strani.