Študija o nastajajočih vprašanjih o kolektivnem upravljanju licenc v digitalnem okolju

Evropska komisija je 23. novembra 2021 objavila dve poročili na področju avtorskih pravic, kot zahtevata direktivi 2014/26/EU (CRM Direktiva) in 2019/790 (DSM Direktiva). Podpirata ju dve študiji: Študija o nastajajočih vprašanjih o kolektivnem upravljanju licenc v digitalnem okolju in Študija o izbranih vprašanjih v zvezi z uporabo CRM Direktive.

Študija o nastajajočih vprašanjih o kolektivnem upravljanju licenc v digitalnem okolju obravnava dve ločeni vprašanji, povezani s kolektivnim upravljanjem avtorsko zaščitenih del. Prvi del se osredotoča na različne mehanizme kolektivnega licenciranja z razširjenim učinkom, ki se uporabljajo v državah članicah. Drugi del se nanaša na uporabo CRM direktive, s posebnim poudarkom na razvoju večozemeljskega licenciranja pravic v glasbenih delih za spletno uporabo na notranjem trgu.

Kolektivne licence z razširjenim učinkom (CLEE) že dolgo obstajajo v več državah članicah, vendar so bili njihovi pogoji po pravu EU usklajeni šele pred kratkim, in sicer s 12. členom DSM direktive.

Slovenski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) trenutno ne vključuje kolektivnega licenciranja s razširjenim učinkom, vendar se bo to spremenilo z implementacijo DSM direktive.

Študija podpira zgornja poročila Komisije. Komisiji zagotavlja elemente za podporo tekoči analizi kolektivnega licenciranja z razširjenim učinkom na različnih trgih, tako da obravnava uporabo mehanizmov CLEE v različnih državah članicah.

Poročila in študije najdete tukaj.