Študija o pravnih vidikih digitalizacije knjižnic

IPI je pripravil obsežno študijo pravnih vidikov digitalizacije knjižnice za NUK oziroma dLib.si.

Na podlagi študije bo NUK pripravil predlog sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

V sklepnem delu študija ponuja priporočila za spremembo ZASP v skladu z obstoječo mednarodno in evropsko zakonodajo, pa tudi priporočila za optimizacijo obstoječih pogojev delovanja dLib.si.

Vključenih je več dodatkov, med drugim primerjalnopravni pregled ureditve omejitev in izjem od avtorske pravice za knjižnice in arhive v izbranih državah (pripravljen je na podlagi študije WIPO “Study on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives”), posebna obravnava problematike osirotelih del in del, katerih naklada je izčrpana ter podrobna analiza razširjenega kolektivnega upravljanja.