Svetovni dan knjige in avtorskih pravic

23. aprila praznujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic.

Avtorsko pravo je sistem pravnih pravil, katerih primarni cilj je spodbujanje ustvarjanja literarnih in umetniških del. Pravila naj bi bila oblikovana tako, da je z njimi doseženo občutljivo ravnotežje med različnimi družbenimi interesi: za spodbujanje avtorjev, da bi ustvarjali in širili svoje stvaritve, jim avtorsko pravo podeljuje skupek lastniških upravičenj na njihovih delih, na drugi strani pa zaradi promocije javnega izobraževanja, javnega informiranja in kreativne izmenjave povabi različne publike in (poznejše) avtorje, da uporabljajo obstoječa dela na vse mogoče načine, da ti ne posegajo v domeno imetnikov izključnih avtorskih pravic.

Knjiga Avtorsko pravo v digitalni dobi : problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi, dr. Maje Bogataj Jančič, LL.M., LL.,M. je dana na voljo pod CC BY-ND licenco.

Več knjig si lahko preberete kar s kavča. Za več informacij obiščite: Sejem s kavča.