Evropski parlament sprejel pravila o skupnem patentu

Evropski poslanci so 11. decembra 2012 potrdili zakonodajni paket o skupnem evropskem patentu.

Paket je sestavljen iz treh elementov: uredbe, ki uvaja sistem enotnega patenta, pravil o prevajanju evropskih patentov ter mednarodnega sporazuma o ustanovitvi enotnega patentnega sodišča. Ideja o enotnem evropskem patentu je sicer nastala že leta 1957, zadnji poskus za njeno uresničitev pa je spodletel leta 2004 zaradi jezikovnih vprašanj. Ta so očitno ostala problematična tudi v letošnjem paketu, saj se Italija in Španija sistemu enotnega patenta za zdaj nista pridružili.

Enotni patent bo sicer mogoče vložiti v angleščini, nemščini ali francoščini ter bo tudi na voljo v teh treh jezikih. Kljub temu so evropski parlamentarci v izjavi za javnost sprejetje paketa, ki začne veljati 1. januarja 2014 oziroma ko ga ratificira 13 držav pogodbenic, predstavili kot velik uspeh, ki naj bi stroške pridobitve patenta na evropski ravni zmanjšal za kar 80%. Tako naj bi sistem postal konkurenčnejši ameriškemu ter japonskemu, kjer je bilo patent mogoče pridobiti ceneje kot v Evropski uniji.

Viri: Izjava za javnost Evropskega ParlamentaVprašanja in odgovori.