UNESCO skupina strokovnjakov za etiko pri UI

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je 11. marca 2020 imenovala skupino 24 strokovnjakov iz različnih držav, ki bodo v nadaljevanju leta pripravili smernice glede etičnega ravnanja pri uporabi umetne inteligence (UI).

Generalna konferenca UNESCO je že novembra lani zastavila cilj, da v roku dveh let UNESCO vzpostavi prvi globalni instrument, ki bo urejal etična vprašanja glede UI. Za razvoj na področju UI je Generalna konferenca UNESCO tudi potrdila vzpostavitev prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI), ki ima sedež v Sloveniji.

Za pripravo standardiziranega globalnega instrumenta za urejanje etičnih vprašanj pri uporabi UI je generalna direktorica UNESCO, Audrey Azoulay, imenovala skupino 24 strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih držav in različnih kulturnih prostorov. Skupina vključuje strokovnjake z znanstvenega, socialnega, ekonomskega in drugih področij. Med 24 strokovnjaki je tudi Slovenec, dr. Luka Omladič, asistent na oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti, ter nekdanji član UNESCO svetovne komisije o etiki znanosti in tehnologije (COMEST).

Celoten seznam strokovnjakov, ki sestavljajo skupino za pripravo smernic o etičnem ravnanju pri uporabi UI, je na voljo tukaj.