Vabilo h komentiranju prevodov CC 4.0 licenc

IPI je v sodelovanju z organizacijo Creative Commons pripravil uradne prevode CC licenc 4.0. Gre za brezplačne licence, ki omogočajo enostavno upravljanje avtorskih pravic na delih, tako da avtor z njimi vnaprej dovoli določene uporabe avtorskih del. Creative Commons namreč deluje kot organizirana mreža za spodbujanje in zagotavljanje proste uporabe avtorskih del, odprtih virov in odprtega interneta.

K prevodom lahko prispevate tudi vi, tako da podate vaše morebitne komentarje glede prevodov (ne pa tudi glede vsebine) licenc. Do prevodov dostopate s klikom na naslednje linke (uporabniško ime je “creative”, geslo pa “commons”). Zraven v oklepaju so tudi originalni teksti:

by-nc-sa 4.0 licenca v slovenščini (v angleščini),
by 4.0 licenca v slovenščini (v angleščini),
by-sa 4.0 licenca v slovenščini  (v angleščini),
by-nc 4.0 licenca v slovenščini (v angleščini),
by-nd 4.0 licenca v slovenščini  (v angleščini),
by-nc-nd 4.0 licenca v slovenščini (v angleščini),

CC0 1.0 licenca v slovenščini (v angleščini).

Komentarje pošljite na info@ipi.si do petka, 19. 4. 2019.